Erik Svanberg Enterprise AB. Besök: Storgatan 9.
Telefon: 070-641 11 05. erik(at)svanberg.info
Grafisk formgivare. Art Director. Typograf.
Kommunikationsbyråtjänster: kommunikations-
och varumärkesplattformar, företagsidentiteter och
profilprogram. Visualiserar affärsidéer, gestaltar
varumärken, formger funktionellt. Lång erfarenhet av
logotyper, symboler, annonser, broschyrer, tidningar,
utställningar, förpackningar, böcker, säljstöd,
årsredovisningar, redaktionell design, webbplatser.